Glue with value

Glue with value

Glue with value

Παραγωγή Προϊόντων Παγίδευσης

Κίτρινη κολλητική επιφάνεια
 
Κίτρινη κολλητική επιφάνεια
Ο Αλευρώδης και οι αφίδες είναι έντομα που προκαλούν σοβαρές ζημιές άμεσες και έμμεσες τόσο σε καλλιέργειες θερμοκηπίου όσο και σε εξωτερικές. ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ προσελκύουν αφίδες και αλευρώδη βοηθώντας τους καλλιεργητές.
Μαύρη κολλητική επιφάνεια
 
Μαύρη κολλητική επιφάνεια
Η Tuta absoluta μπορεί να προκαλέσει έως και ολοκληρωτική καταστροφή στη καλλιέργεια τομάτας. Η χρήση ΜΑΥΡΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ εντός του θερμοκηπίου αποτελεί αξιόμαχο σύμμαχο εναντίον του εντόμου παρέχοντας άμεσο περιορισμό ψεκασμών και διάρκεια πρόληψης
Μπλέ κολλητική επιφάνεια
 
Μπλέ κολλητική επιφάνεια
Ο Θρίπας είναι έντομο που προσβάλει άμεσα και έμμεσα πολλά είδη καλλιεργειών όπως ντομάτες, πιπεριές, αγγούρια κ.α Με τη χρήση ΜΠΛΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ είναι δυνατός ο έλεγχος του
 Κίτρινη - Μπλε  &     Κίτρινη -Μαύρη
 
Κίτρινη - Μπλε & Κίτρινη -Μαύρη
Η επιστημονική ομάδα της Ecotrap διεξάγει διαρκώς έρευνες με στόχο την βελτιστοποίηση των προϊόντων της. Ο σχεδιασμός νέων προϊόντων όπως η δημιουργία κολλητικών επιφανειών ΜΠΛΕ - ΚΊΤΡΙΝΟ και ΜΑΎΡΟ - ΚΙΤΡΙΝΟ αποτελούν νέες καινοτομίες της εταιρείας μας.
Παγίδα τύπου Δέλτα - Δακοπαγίδες
 
Παγίδα τύπου Δέλτα - Δακοπαγίδες
Ένας από τους κύριους εχθρούς της ελιάς είναι ο δάκος. Χρησιμοποιώντας τροφοελκυστικές ουσίες είναι δυνατόν να παγιδευτεί άμεσα ο δάκος πάνω σε κολλητικές επιφάνειες. Η Ecotrap μπορεί να σας βοηθήσει στον ορθό σχεδιασμό της χρήσης τους με κριτήριο την οικονομία πόρων.
Προστασία δένδρων
 
Προστασία δένδρων
Πολλά βαδιστικά έντομα αποτελούν εχθρούς για καρποφόρα δένδρα. Με την χρήση κολλητικών επιφανειών στους κορμούς των δένδρων είναι δυνατόν να αποτραπεί η προσβολή.
Tuta absoluta
 
Tuta absoluta
Η νέα παγίδα για την αντιμετώπιση του εχθρού της ντομάτας. Βιολογική παγίδα με ποσοστό σύλληψης του εντόμου στόχου άνω του 85%. Περιορισμός των ψεκασμών άνω του 70%
Λάμπες φθορισμού
 
Λάμπες φθορισμού
Τα ιπτάμενα έντομα προσελκύονται από συγκεκριμένο φάσμα φωτός το οποίο μπορεί και εκπέμπεται από ειδικούς λαμπτήρες φθορισμού. Με την χρήση τέτοιων λαμπτήρων ελκύονται τα έντομα και παγιδεύονται στις υπάρχουσες κολλητικές επιφάνειες περιορίζοντας έτσι το πρόβλημα ακίνδυνα και αποτελεσματικά
Powered by Nirvana & WordPress.