Εταιρεία

Η Ecotrap είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία που έχει βασιστεί στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία τριάντα χρόνων παραγωγής αναλώσιμων κολλητικών επιφανειών αγροτικής παραγωγής.

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, βασίζεται στην μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών μας και στην ομαδική προσπάθεια. Το δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από μια ομάδα επιστημόνων και πιο συγκεκριμένα απαρτίζεται από Μηχανολόγο , Χημικό, Γεωπόνο και Εντομολόγο.

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή όλων των προϊόντων βασίζεται σε αυστηρά καθορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά εξασφαλίζοντας με τους διαρκείς ποιοτικούς ελέγχους την αρτιότητα της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Ecotrap διευρύνει συνεχώς την γκάμα των προϊόντων της και προετοιμάζεται για νέες προτάσεις.

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Η παροχή προϊόντων από την Ecotrap δεν δεσμεύεται από τα γεωγραφικά όρια της Αττικής, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, καθώς και στο Εξωτερικό

Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός στηρίζεται σε μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Συνεχή αναβάθμιση ώστε απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες που αναζητούν την υψηλότερη σταθερή ποιότητα στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
  • Διεύρυνση του πελατολογίου μας
  • Διείσδυση σε νέες αγορές
  • Ανάπτυξη της επικοινωνιακής μας στρατηγικής

Comments are closed.