Προϊόντα

Στην Ecotrap η παραγωγή κολλωδών επιφανειών είναι μια σύνθετη εργασία που ξεκινάει από την προσεκτική επιλογή των πρώτων υλών και συγκεκριμένα της επιφάνειας-υποστρώματος και της κόλλας που θα χρησιμοποιηθεί. Οι παράμετροι που επηρεάζουν τον σχεδιασμό και τελικά στην  ανάπτυξη του τελικού προϊόντος είναι καταρχήν ο στόχος για τον οποίον απευθύνονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες και συγκεκριμένα η θερμοκρασία και η υγρασία που θα επικρατούν στο σημείο εφαρμογής καθώς και το χρώμα και το σχήμα. Τα προϊόντα της Ecotrap απευθύνονται σε επαγγελματίες της Αγροτικής Παραγωγής προσφέροντας λύσεις όσον αφορά την διαχείριση των επιβλαβών εντόμων,

Comments are closed.